• Image 01
  • Image 02
  • Image 03
  • Image 01
  • Image 02
  • Image 03

OCHRONA MIENIA

Hombre Service Sp z o.o. chroni ludzi i mienie na podstawie koncesji nr L-0174/08 wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o Ustawę o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku.

Jesteśmy ubezpieczeni polisą odpowiedzialności cywilnej w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia w – Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. A-A 079963.

Od początku powstania firmy, największą wartość Hombre stanowią ludzie. Dzięki ich zaangażowaniu i stałej chęci doskonalenia, firma dynamicznie rozwija się. Zajmujemy się ochroną zarówno dużych przedsiębiorstw, instytucji, zakładów przemysłowych, jak również mniejszych firm oraz gospodarstw domowych.

W profesjonalny sposób dbamy o bezpieczeństwo gwarantując sprawne i solidne wykonanie zleconych zadań.


HOMBRE ZNACZY CZŁOWIEK

Naszą ideą jest najwyższa skuteczność, naszym celem Twój spokój…

| Hombre Service sp. z o.o. | ul. Chmielewskiego 5b | 81-721 Sopot | tel. 58 342 72 53 | fax. 58 727 98 73 | kom. 601 981 007 | e-mail:hombre@hombre.pl |