Case study

Case Study — Narodowy Fundusz Zdrowia o. Gdańsk

Pragniemy podzielić się historią jeszcze jednej współpracy z klientem przetargowym. Tym razem był to lokalny oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Przez jeden rok kalendarzowy świadczyliśmy tam usługi, które obejmowały utrzymanie czystości w kilku budynkach o dużej łącznej powierzchni. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wykonywanej przez nas pracy, co lepiej pozwoli poznać nasz styl działania.

Klient: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku 

Narodowy Fundusz Zdrowia to państwowa osoba prawna. Zajmuje się świadczeniem opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. W celu łatwiejszej organizacji pracy Fundusz posiada oddziały wojewódzkie zlokalizowane w całej Polsce. Jeden z nich to Pomorski Oddział Wojewódzki, którego siedziba mieści się w Gdańsku. Biura oddziału znajdują się w aż trzech budynkach — dwóch przy ulicy Marynarki Polskiej oraz jednego przy ulicy Podwale Staromiejskie. Na co dzień działalność oddziału skoncentrowana jest wokół koordynacji działań Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie całego województwa Pomorskiego. Chodzi tu o pracę ośrodków Zdrowia takich jak szpitale, o kwestie finansowe, a także np. o leczenie uzdrowiskowe.

Wyzwania

Przede wszystkim, klient taki jak Narodowy Fundusz Zdrowia to osoba prawna ważna dla funkcjonowania całego państwa. Nasze usługi mają wpływ na komfort pracowników, a to przekłada się na wydajność oddziału. Samo to sprawia, że należało ze szczególną pieczołowitością wykonywać wszystkie zadania. Co więcej, biura oddziału są zlokalizowane w kilku budynkach, z czego nie wszystkie znajdują się przy tej samej ulicy. Wymagało to od nas sprawności logistycznej. Do naszych obowiązków należało też porządkowanie terenów wokół budynku, co powiększało ostateczną powierzchnię pracy.

Podjęte działania 

W realizację umowy z Gdańskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia włożyliśmy stuprocentowe zaangażowanie. Zorganizowaliśmy wszystko tak, aby móc zająć się wszystkimi z trzech lokalizacji, jak również terenami zewnętrznymi. Do pracy został wyznaczony wykwalifikowany i doświadczony zespół. Użyto nowoczesnych technologii oraz bezpiecznych i skutecznych środków czystości.

Rezultaty

Współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Pomorskim Oddziałem w Gdańsku trwała rok. Umowa nie została zerwana przez żadną ze stron, a do jakości pracy nie zostały wniesione żadne zastrzeżenia. Otrzymaliśmy referencje, a realizacja usług została uznana za w pełni poprawną. Możemy więc z radością stwierdzić, że udało nam się sprostać kolejnemu zawodowemu wyzwaniu i otworzyć się się zupełnie nowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *