HOMBRE
OCHRONA MIENIA
3336488

Ochrona mienia Gdańsk, Gdynia, Sopot

Hombre Service Sp z o.o. chroni ludzi i mienie na podstawie koncesji nr L-0174/08 wydanej przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w oparciu o Ustawę o Ochronie Osób i Mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku.

Jesteśmy ubezpieczeni polisą odpowiedzialności cywilnej w zakresie fizycznej ochrony osób i mienia w Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. A-A 079963.

Od początku powstania firmy, największą wartość Hombre stanowią ludzie. Dzięki ich zaangażowaniu i stałej chęci doskonalenia, firma dynamicznie się rozwija. Zajmujemy się ochroną zarówno dużych przedsiębiorstw, instytucji, zakładów przemysłowych, jak również mniejszych firm oraz gospodarstw domowych.

W profesjonalny sposób dbamy o bezpieczeństwo, gwarantując sprawne i solidne wykonanie zleconych zadań.

Tagi: ochrona gdańsk, ochrona gdynia, ochrona sopot, ochrona trójmiasto

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Masz więcej pytań?

Skontaktuj się z nami!